Δυνατότητες

Πελάτης

Μέλος

Συνεργάτης

Μπορεί να αγοράζει προϊόντα σε τιμές μέλους

(-30% από τις τιμές κατάλογου).

cancel ok ok
Συγκεντρώνει  πόντους από τις αγορές τους cancel ok ok
Επιστροφή χρημάτων βάση των πόντων που έχει συγκεντρώσει. cancel ok ok
Μπορεί να πουλάει τα προϊόντα. cancel cancel ok
 Συμμετοχή στα προγράμματα κινητήρων της εταιρίας

(δώρα, χρηματικά έπαθλα, ταξίδια).

cancel cancel ok
Μπορεί να συστήνει νέα μέλη. cancel cancel ok
Επιπλέον έκπτωση, έως -21% στις προσωπικές του, αγορές ανάλογα με τον τζίρο της ομάδας του.
cancel cancel ok
Παίρνει προμήθειες (ως και +30%) από τις αγορές των ατόμων που έχει συστήσει και απ’ όλη την ομάδα που έχει δημιουργηθεί. cancel cancel ok
  Κόστος συμμετοχής.  Δεν υπάρχει δυνατότητα. 3.80€ ή Δωρεάν με αγορά κάποιου προϊόντος. 15€ ή 65€
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχουν μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές, ούτε καμία υποχρέωση για ελάχιστες μηνιαίες παραγγελίες, απόλυτη ελευθερία επιλόγων!